Usluge za google play

Pogreška: niste pristupili Trgovini Google Play na svojem uređaju ovim računom e-pošte

❤️ Click here: Usluge za google play


Još jedna pogodnost je i sasvim novi način plaćanja. Izmjena i prekid naših Usluga Usluge neprestano mijenjamo i poboljšavamo. Ako kupujete u svojstvu potrošača, imate zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora o kupnji usluga u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Naše Usluge možete upotrebljavati samo u zakonskim okvirima, uključujući primjenjive zakone i pravilnike o nadzoru izvoza i ponovnog izvoza.


U slučaju suprotstavljenih odredbi Uvjeta pružanja usluge za Google Play i Googleovih uvjeta pružanja usluge, prednost imaju Uvjeti pružanja usluge za Google Play. Slično tome, ako vam sudovi u vašoj državi neće dopustiti da prihvatite nadležnost i sjedište suda Okruga Santa Clara, Kalifornija, SAD, na te sporove povezane s ovim odredbama primjenjivat će se vaš lokalni nadležni sud i njegovo sjedište.


Uklanjanje pogrešaka prilikom instalacije aplikacija u aplikaciji Trgovina Google Play - Ovo je poslednja opcija i ukoliko imate ugrađeni sistem, ovo vam je jedina opcija ostala. Ako postoje neslaganja između odredbi ovih uvjeta i odredbi dodatnih uvjeta, primjenjivat će se odredbe dodatnih uvjeta.


Uvjeti pružanja usluge za Google Play 28. Hvala vam što upotrebljavate Google Play. U slučaju suprotstavljenih odredbi Uvjeta pružanja usluge za Google Play i Googleovih uvjeta pružanja usluge, prednost imaju Uvjeti pružanja usluge za Google Play. Vaša upotreba Google Playa Pristup sadržaju i upotreba sadržaja. Da biste upotrebljavali Google Play, trebat će vam uređaj koji udovoljava određenim. Sadržaj koji je dostupan na Google Playu ili putem Google Playa može imati dodatne zahtjeve sustava. Dostupnost sadržaja i značajki ovisit će o zemlji te u vašoj zemlji možda neće biti dostupan sav sadržaj ili sve značajke. Neki ćete sadržaj moći podijeliti s članovima obitelji. Sadržaj na Google Playu nudi tvrtka Google Commerce Limited sa sjedištem na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Ako se u vašoj zemlji smatrate maloljetnom osobom, morate imati dopuštenje roditelja ili skrbnika za upotrebu Google Playa te ta osoba mora prihvatiti Uvjete. Morate se pridržavati svih dodatnih dobnih ograničenja koja bi se mogla primjenjivati na upotrebu određenog sadržaja ili značajki dostupnih putem Google Playa. Upravitelji i članovi obitelji moraju ispunjavati i ove. Naknade za treće strane. Odgovorni ste za plaćanje trećim osobama kao što su davatelji usluga pristupa internetu ili mobilni operateri svih naknada za pristup ili podatkovni promet u vezi s vašom upotrebom i pregledavanjem sadržaja i Google Playa. Takva ažuriranja mogu biti potrebna kako biste mogli upotrebljavati Google Play, pristupati sadržaju, preuzimati ga ili se koristiti njime. Prihvatom ovih Uvjeta te upotrebom Google Playa pristajete na automatsko primanje takvih ažuriranja. Ažuriranjima za određeni sadržaj možda ćete moći upravljati putem postavki u Google Playu. Međutim, ako se utvrdi da će se nekim ažuriranjem popraviti kritična sigurnosna ranjivost u vezi sa sadržajem, takvo se ažuriranje može provesti bez obzira na vaše postavke ažuriranja na Google Playu ili na vašem uređaju. Ako neka druga trgovina aplikacija pokuša ažurirati sadržaj koji je prvotno preuzet s Google Playa, možda će vas se upozoriti na to ili takva ažuriranja mogu biti spriječena u potpunosti. U Googleovim objašnjeno je kako postupamo s vašim osobnim podacima i kako štitimo vašu privatnost prilikom upotrebe Google Playa. Google će možda morati pružiti vaše osobne podatke, npr. Davatelji se obvezuju upotrebljavati te podatke u skladu sa svojim pravilima o privatnosti. Ako ste član obiteljske grupe na Google Playu, članovi obitelji u toj obiteljskoj grupi moći će vidjeti određene podatke o vama. Ako ste upravitelj obiteljske grupe na Google Playu, članovi obitelji koje pozovete da se pridruže toj obiteljskoj grupi vidjet će vaše ime, fotografiju i e-adresu. Ako se pridružite obiteljskoj grupi kao član obitelji, ostali članovi obitelji moći će vidjeti vaše ime, fotografiju i e-adresu. Upravitelj obitelji također može vidjeti vašu dob i evidenciju svih kupnji koje platite obiteljskim načinom plaćanja, uključujući opis kupljenog sadržaja. Ako je sadržaj dostupan za obiteljsko dijeljenje i podijelite ga s obiteljskom grupom, svi članovi obitelji moći će pristupiti sadržaju i vidjeti da ste ga kupili. Morate štititi podatke svog računa i ne smijete ih dijeliti ni s kime. Ne smijete ni na koji način putem Google Playa prikupljati bilo kakve osobne podatke korisnika Google Playa ili drugih korisnika Googleovih usluga, uključujući nazive računa. Ako Google onemogući pristup vašem računu u skladu s Uvjetima na primjer, ako u bitnome ili opetovano kršite Uvjete , možda nećete moći pristupati Google Playu, pojedinostima svojeg računa ili bilo kojim datotekama ili drugom sadržaju spremljenom na vašem računu. Za više informacija posjetite. Ako ste upravitelj obitelji na Google Playu i ako Google onemogući pristup vašem računu, članovi obitelji mogu izgubiti pristup obiteljskim značajkama za koje je potrebna obiteljska grupa, na primjer obiteljskom načinu plaćanja, obiteljskim pretplatama ili sadržaju koji su podijelili članovi obitelji. Ako ste član obitelji na Google Playu i Google onemogući vaš račun, članovi obitelji izgubit će pristup sadržaju koji ste s njima podijelili. Zaštita od zlonamjernog softvera. Da bi vas zaštitio od zlonamjernog softvera trećih strana, URL-ova i drugih sigurnosnih problema, Google može primati podatke o mrežnim vezama vašeg uređaja, potencijalno štetnim URL-ovima, operativnom sustavu i aplikacijama instaliranim na vašem uređaju putem Google Playa ili iz drugih izvora. Google vas može upozoriti ako aplikaciju ili URL smatra nesigurnima ili može ukloniti aplikaciju, odnosno blokirati njezinu instalaciju na vaš uređaj ako je poznato da je ta aplikacija štetna za uređaje, podatke ili korisnike. Neke od ovih zaštita možete onemogućiti u postavkama na svom uređaju. Međutim, Google može i dalje dobivati informacije o aplikacijama instaliranima putem Google Playa, a aplikacije koje su na vaš uređaj instalirane iz drugih izvora i dalje mogu biti analizirane kako bi se otkrili sigurnosni problemi bez slanja informacija Googleu. Instant aplikacije za Android. Kada na svojem uređaju kliknete vezu, Google Play može provjeriti postoji li odgovarajuća instant aplikacija i, ako postoji, može otvoriti tu vezu u takvoj instant aplikaciji. Ako je za rad dijelova te instant aplikacije potreban kôd, taj će se kôd preuzeti na vaš uređaj i privremeno na njemu pohraniti. Pojedinosti o instant aplikaciji možete pronaći u Trgovini Google Play. Podaci i postavke Instant aplikacija za Android sinkroniziraju se s uređajima na kojima ste prijavljeni Google računom. Instant aplikacije za Android možete onemogućiti u postavkama na uređaju. Izmjene i dopune ovih Uvjeta. Ako se Uvjeti promijene, primit ćete obavijest o tome barem 30 dana unaprijed i novi će Uvjeti stupiti na snagu nakon isteka navedenog roka. Ako nastavite upotrebljavati Google Play nakon tog razdoblja, to će značiti da pristajete na nove Uvjete. Novi Uvjeti primjenjivat će se na vašu upotrebu svih sadržaja uključujući sadržaje koje ste ranije instalirali ili kupili te sve naknadne instalacije ili kupnje. Ako se ne slažete s takvim promijenjenim Uvjetima, imat ćete mogućnost preuzeti sadržaj koji ste ranije kupili ili instalirali te prekinuti upotrebu Google Playa. I dalje ćete moći gledati taj primjerak sadržaja na svojim uređajima u skladu s posljednjom verzijom Uvjeta koju ste prihvatili. Kupnje i plaćanja Sadržaj na Google Playu nudi tvrtka Google Commerce Limited i s njome u trenutku preuzimanja, gledanja, upotrebe ili kupnje sadržaja na Google Playu ili putem Google Playa sklapate zasebni ugovor na temelju ovih Uvjeta koji su važeći. Kada se predbilježite za sadržaj, vaš ugovor o kupnji i upotrebi te stavke izvršit će se kada vam sadržaj postane dostupan i tada će vam se kupnja naplatiti. Predbilježbu možete otkazati kada god želite sve do trenutka kada vam sadržaj postane dostupan. Morat ćemo otkazati vašu predbilježbu ako se sadržaj povuče iz prodaje putem Google Playa prije nego što postane dostupan i pridržavamo pravo otkazati vašu narudžbu ako se cijena promijeni prije izvršavanja narudžbe. Ako ste upravitelj obiteljske grupe na Google Playu, morat ćete postaviti važeći obiteljski način plaćanja kojim će članovi obitelji kupovati sadržaj na Google Playu i unutar aplikacija. Bit ćete odgovorni za sve kupnje sadržaja koje su članovi obitelji platili obiteljskim načinom plaćanja. Ako se obiteljska grupa izbriše ili ako neki član obitelji napusti obiteljsku grupu, može vas se teretiti za sve kupnje na čekanju za koje su članovi obitelji upotrijebili obiteljski način plaćanja. Kako biste mogli kupovati sadržaj putem Google Playa, morate imati račun Google Payments te prihvatiti za Google Payments. Odgovorni ste za sve dospjele iznose u vezi s kupnjama putem Google Playa na vašem računu Google Payments. Drugi načini obrade plaćanja. Osim Google Paymentsa, Google vam može pružiti različite načine obrade plaćanja za kupnju sadržaja na Google Playu. Morate se pridržavati svih relevantnih uvjeta i odredaba ili ostalih ugovora, bilo s Googleom ili s trećom stranom, koji se primjenjuju na vašu upotrebu određenog načina obrade plaćanja. Google može prema vlastitu nahođenju dodati ili ukloniti načine obrade plaćanja. Isključivo ste odgovorni za sve dospjele iznose povezane s vašim kupnjama na Google Playu. Ispunjavanje uvjeta za naplatu putem mobilnog operatera. Kako bismo utvrdili možete li sadržaje kupljene putem uređaja plaćati putem računa mrežnog operatera, nakon što otvorite račun za Google Play na svom uređaju poslat ćemo identifikatore vašeg uređaja, na primjer ID pretplatnika i serijski broj SIM kartice vašem mrežnom operateru. Da biste to dopustili, morat ćete prihvatiti uvjete pružanja usluge mrežnog operatera. Mrežni operater može nam poslati podatke o vašoj adresi za naplatu. Te ćemo podatke čuvati i upotrebljavati u skladu s Googleovim i za Google Payments. Cijene i dostupnost svih sadržaja prikazanih na Google Playu mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku prije kupnje. Odgovorni ste za plaćanje svih poreza i morate platiti sadržaj bez odbijanja iznosa poreza. Ako Google ili Google Commerce Limited imaju obvezu ubiranja ili plaćanja poreza, porez će vam se naplatiti. Morate poštovati sve važeće porezne zakone, uključujući prijavu i plaćanje svih poreza u vezi s vlastitom upotrebom Google Playa ili kupnjom sadržaja na Google Playu ili putem Google Playa. Prijava i plaćanje svih primjenjivih poreza vaša je odgovornost. Sve su prodaje konačne. U za Google Play potražite više informacija o pravima na jednostrani raskid, otkaz ili povrat kupnje uz povrat novca. Osim kako je izričito navedeno u za Google Play ili pravilima povrata Davatelja, sve su prodaje konačne, a povrat ili zamjena kupljenog Sadržaja, odnosno povrat plaćenog iznosa nisu dopušteni. Ako se za neku transakciju odobri zamjena ili povrat kupljenog Sadržaja, odnosno povrat plaćenog iznosa, transakcija se može opozvati, i možda više nećete moći pristupiti sadržaju koji ste stekli tom transakcijom. Alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Tvrtka Google Commerce Limited ne primjenjuje praksu rješavanja sporova pred tijelom za alternativno rješavanje sporova niti je obvezana na to. Prava na jednostrani raskid ugovora za digitalni sadržaj. Ako kupujete u svojstvu potrošača, imate zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora o kupnji digitalnog sadržaja na Google Playu osim kupnji pojedinačnih izdanja novina ili časopisa na Kiosku. Isto vrijedi i za kupnje pretplata na digitalni sadržaj. No kupnjom digitalnog sadržaja na Google Playu slažete se da će vam digitalni sadržaj biti dostupan odmah i prihvaćate da se time odričete svog zakonskog prava na jednostrani raskid ugovora. U slučaju predbilježbi odričete se svog zakonskog prava na jednostrani raskid ugovora nakon što vam proizvod postane dostupan. Prava na jednostrani raskid ugovora za usluge. Ako kupujete u svojstvu potrošača, imate zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora o kupnji usluga u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Razdoblje za jednostrani raskid ugovora istječe 14 dana nakon zaključivanja ugovora. Radi ostvarenja prava na jednostrani raskid ugovora tvrtki Google Commerce Limited morate poslati nedvosmislenu izjavu kojom je obavještavate o svojoj odluci o raskidu ugovora. U tu svrhu možete upotrijebiti ovaj. Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora primit ćete na nekom trajnom mediju npr. Da biste udovoljili roku za jednostrani raskid ugovora, dovoljno je da pošaljete poruku u vezi s vašim ostvarenjem prava na jednostrani raskid ugovora prije isteka tog roka. Ako jednostrano raskinete ugovor, nadoknadit će vam se sva plaćanja koja ste izvršili prema ugovoru bez nepotrebnog odgađanja te ni u kojem slučaju kasnije od 14 dana od dana kada je tvrtka Google Commerce Limited primila vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Taj povrat novca izvršit ćemo na isti način plaćanja koji ste upotrijebili za izvornu transakciju, osim u slučaju izričitog drugačijeg dogovora. U svakom slučaju nećete morati platiti nikakvu naknadu za takav povrat. Ako zatražite pokretanje izvođenja usluge dok traje razdoblje za jednostrani raskid ugovora, možda ćete morati platiti razmjerni iznos za pružene usluge do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ugovora, a u odnosu na cjelokupnu vrijednost ugovora. Google nudi dodatna prava na povrat plaćenog iznosa za određene vrste sadržaja na Google Playu, koja su navedena u za Google Play. Kada se pretplatite na sadržaj putem Google Playa, dobivate pristup tom sadržaju na trajnoj osnovi dok ga ne otkažete. Za pretplate ćete biti automatski terećeni na početku svakog razdoblja naplate bilo to tjedno, mjesečno ili godišnje razdoblje, ili razdoblje nekog drugog trajanja , a terećeni možete biti najviše 24 sata prije početka svakog razdoblja naplate. Kada se pretplatite na platni sadržaj, možda ćete dobiti besplatan pristup prednostima pretplate na određeno probno razdoblje nakon kojeg će vas se teretiti sve dok ne otkažete pretplatu. Da biste izbjegli terećenje, morate otkazati pretplatu prije završetka probnog razdoblja. Čim otkažete probno razdoblje, odmah ćete izgubiti pristup relevantnoj aplikaciji i svim prednostima pretplate, ako nije drugačije određeno. Pristup takvim probnim razdobljima može biti ograničen na određeni broj probnih razdoblja za svakog korisnika tijekom određenog razdoblja ili se na njih mogu primjenjivati druga ograničenja. Pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku prije isteka odgovarajućeg razdoblja naplate, kako je opisano na stranicama , a otkaz će se primijeniti na sljedeće razdoblje. Na primjer, ako uzmete mjesečnu pretplatu, možete je otkazati u bilo kojem trenutku u bilo kojem mjesecu pretplate, a pretplata će se otkazati od sljedećeg mjeseca. Nećete dobiti povrat za tekuće razdoblje naplate, osim ako je drugačije određeno u na primjer ako je sadržaj oštećen. Pretplate na Google Play kiosk: nastavit ćete primati sadržaj i ažuriranja ako je to primjenjivo u sklopu odgovarajuće pretplate tijekom ostatka tekućeg razdoblja naplate. Nakon što to razdoblje naplate završi, zadržat ćete pristup prethodno isporučenim brojevima časopisa, no na kraju razdoblja naplate tijekom kojeg ste otkazali pretplatu izgubit ćete pristup platnom sadržaju vijesti. Ako otkažete tijekom besplatnog probnog razdoblja, zadržat ćete pristup brojevima časopisa kojima ste imali pristup tijekom besplatnog probnog razdoblja, no nećete zadržati pristup sadržaju vijesti. Pretplate na Google Play glazbu: ako otkažete pretplatu na Google Play glazbi, imat ćete pristup sadržaju pretplate na Google Play glazbu do kraja tekućeg razdoblja naplate, no izgubit ćete pristup na kraju razdoblja naplate u kojem ste otkazali pretplatu. Ako pretplatu na Google Play glazbu otkažete tijekom besplatnog probnog razdoblja, nećete zadržati pristup sadržaju pretplate na Google Play glazbu kojem ste imali pristup tijekom besplatnog probnog razdoblja. Neki davatelji periodike mogu vam omogućiti kupnju pretplate na sadržaj periodike na Google Playu po sniženoj cijeni ako ste se već pretplatili na tiskano izdanje. Ako otkažete pretplatu na tiskano izdanje te periodike ili ako pretplata na tiskano izdanje istekne i ne obnovite je, vaša pretplata na taj sadržaj na Google Playu po sniženoj cijeni automatski će se otkazati. Kada kupite pretplatu, isprva će vas se teretiti po cijeni primjenjivoj u trenutku sklapanja ugovora o pretplati. Ako cijena pretplate kasnije poraste, Google će vas obavijestiti o tome. Porast će se primijeniti na uplatu koja slijedi nakon obavijesti ako ste upozoreni barem 14 dana prije terećenja. Ako ste dobili obavijest manje od 14 dana prije terećenja, porast cijene neće se primijeniti na sljedeću uplatu, već na onu nakon nje. Ako ne želite plaćati pretplatu po većoj cijeni, pretplatu možete otkazati na način opisan u stavku Otkaz u ovim Uvjetima te vas se više neće teretiti za daljnje iznose pretplate ako ste nas obavijestili prije završetka tekućeg razdoblja naplate. Kada davatelj poveća cijenu pretplate te je potrebna vaša suglasnost, Google može otkazati vašu pretplatu ako ne pristanete na novu cijenu. Ako je vaša pretplata otkazana, a kasnije se odlučite ponovo pretplatiti, teretit će vas se po cijeni važećoj u tom trenutku. Prava i ograničenja Licenca za upotrebu sadržaja. Nakon završetka transakcije ili plaćanja primjenjivih naknada za sadržaj, imat ćete neisključivo pravo, i to samo na način izričito dozvoljen ovim Uvjetima, da pohranjujete, pregledavate, upotrebljavate i prikazujete kopije primjenjivog sadržaja na svojim uređajima te da im pristupate ili postupate s njima na neki drugi način za koji ste ovlašteni u sklopu usluge, i to samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Pridržana su sva prava, prava vlasništva i udjeli u Google Playu i sadržaju koji vam nisu izričito odobreni u skladu s Uvjetima. Vaša upotreba aplikacija i igara može biti regulirana dodatnim uvjetima i odredbama ugovora o licenci za krajnjeg korisnika sklopljenog između vas i davatelja. Ako prekršite bilo koju odredbu o ograničavanju sadržaja navedenu u Uvjetima, ako u bitnome ili opetovano kršite bilo koju drugu odredbu Uvjeta ili ako ste pod našom istragom zbog sumnje na neprimjereno ponašanje, Google vam može ukinuti pristup Google Playu, sadržaju ili vašem Google računu bez povrata plaćenog iznosa te ćete odmah izgubiti prava koja ste dobili na temelju ove licence. O razlozima takvog postupanja obavijestit ćemo vas, osim ako imamo razumna saznanja da bi to za posljedicu imalo pravnu odgovornost Googlea ili druge osobe, da bismo time ugrozili istragu, da bismo ugrozili rad bilo kojeg Googleova proizvoda, usluge ili sustava, da bismo naštetili drugim korisnicima ili prekršili zakon odnosno nalog nadležnog tijela. Dodatne informacije potražite u 2. Radi otklanjanja sumnje, takvi treći ovlaštenici ne stječu nikakva prava na temelju bilo kojih odredbi ovih Uvjeta, osim Odredbi trećih strana koje uključuju, između ostalog, odredbe i ugovore na koje se izričito upućuje, bez obzira na to čine li one sastavni dio Uvjeta. Na objavljivanje recenzija na Google Playu primjenjuju se sljedeća. Ako želite prijaviti zloupotrebu ili druge povrede pravila o sadržaju, kliknite. Kada vam sadržaj postane dostupan putem vašeg računa, čim prije provjerite funkcionira li i izvodi li se kao što je navedeno te nas što prije obavijestite ako pronađete neku pogrešku ili nedostatak. Više informacija potražite u. Uklanjanje ili nedostupnost sadržaja. U skladu s Uvjetima, sadržaj koji kupite ili instalirate bit će vam dostupan putem Google Playa u razdoblju koje ste odabrali ako se radi o posudbi, a u ostalim slučajevima onoliko dugo koliko vam Google ima pravo pružati taj sadržaj. U određenim slučajevima npr. Možda ćete unaprijed dobiti obavijest o takvom uklanjanju ili prekidu ako je to moguće. Ako ne možete preuzeti primjerak sadržaja prije takvog ukidanja ili obustavljanja, Google vam može ponuditi a zamjenu za sadržaj ako je moguće ili b puni ili djelomični povrat cijene sadržaja. Ako vam Google izda povrat novca, povrat će biti vaš jedini pravni lijek. Ako imate više Google računa s različitim korisničkim imenima, u nekim slučajevima možete prenijeti sadržaj s jednog računa na drugi, pod uvjetom da ste vlasnik svih takvih računa i da je Google omogućio značajku relevantne usluge kojom se omogućuju takvi prijenosi. Ograničenja pristupa na uređajima. Google može povremeno uvoditi ograničenja broja uređaja ili softverskih aplikacija koje možete upotrebljavati za pristup sadržaju. Za više informacija o ovim ograničenjima koja se primjenjuju na Google Play glazbu ili Google Play filmove i TV posjetite stranicu ili pogledajte. Nijedna usluga ni sadržaj nisu namijenjeni za upotrebu u radu nuklearnih postrojenja, sustava za održavanje života, hitne komunikacije, zrakoplovne navigacije ili komunikacijskih sustava, sustava za kontrolu zračnog prometa ili ostalih aktivnosti pri kojima bi zakazivanje usluga ili sadržaja moglo dovesti do smrti, ozljede ili teške imovinske štete ili štete po okoliš. Google Play filmovi i TV. Za dodatne pojedinosti i ograničenja u pogledu vašeg pristupa Google Play filmovima i TV-u i upotrebe te usluge pogledajte. Google Play možete upotrebljavati za pohranjivanje digitalnog sadržaja npr. Upotreba usluga glazbenog pretinca. Spremanjem glazbenih proizvoda i pohranjenog sadržaja u pohranu glazbe spremate jedinstvene primjerke tog sadržaja i zahtijevate od Googlea da ih za vas čuva i da vam ih učini dostupnima putem vašeg računa na Google Playu. Korištenjem usluga glazbenog pretinca zahtijevate da vam Google učini dostupnima sve potrebne funkcije i značajke usluga glazbenog pretinca kako biste mogli upotrebljavati glazbene proizvode i pohranjeni sadržaj. Razumijete da prilikom izvođenja potrebnih tehničkih koraka prema vašim uputama kako bi vam pružio usluge glazbenog pretinca Google može a prenositi glazbene proizvode i pohranjeni sadržaj raznim mrežama i medijima te b vršiti promjene glazbenih proizvoda i pohranjenog sadržaja koje su potrebne za udovoljavanje i njihovo prilagođavanje tehničkim zahtjevima povezanih mreža, uređaja, usluga ili medija. Potvrđujete i jamčite Googleu da imate potrebna prava da u pohranu glazbe spremate sve pohranjene sadržaje za koje naložite Googleu da ih prenese ili pohrani u pohranu glazbe te da povjerite Googleu da vrši radnje opisane u ovom članku. Druge Googleove usluge pretplate. Na vašu se upotrebu Google Playa i bilo koje pretplate na Google Play glazbu primjenjuju isključivo ovi Uvjeti, a ne uvjeti za bilo koji drugi Googleov proizvod, uključujući bilo koji drugi Googleov proizvod putem kojeg ste ostvarili pristup glazbenoj pretplati na Google Play u. U opisuje se kako postupamo s osobnim i određenim drugim podacima koji se generiraju prilikom vaše upotrebe sadržaja koji su knjige. Podaci koje Google dijeli s izdavačima periodike. Ako se pretplatite na periodiku na bilo koje razdoblje na Google Playu, Google može izdavaču periodike proslijediti podatke o vašem imenu, e-adresi, poštanskoj adresi i jedinstvenom identifikatoru. Ako se pretplatite na publikaciju, Google također može podijeliti vašu povijest čitanja publikacije s njenim izdavačem. Google se dogovorio s izdavačima periodike da će izdavači periodike upotrebljavati te podatke u skladu sa svojim pravilima o privatnosti. U trenutku kupnje pretplate moći ćete isključiti primanje poruka izdavača koje se ne odnose na vašu pretplatu, kao i primanje marketinških poruka trećih strana. Ako kupite samo jedan broj časopisa na Google Playu, Google može dati vaš poštanski broj izdavaču tog časopisa. Izdavačima periodike također dajemo prodajne podatke o kupnjama periodike. Provjera pretplata na tiskano izdanje. Ako pristupate pretplati na Google Play kiosku putem postojeće pretplate na tiskano izdanje tog izdavača periodike, možemo zahtijevati od davatelja usluge treće strane da provjeri vašu pretplatu na tiskano izdanje kod izdavača periodike i možemo od vas u tu svrhu tražiti određene podatke o vašoj pretplati na tiskano izdanje. Google će upotrebljavati te podatke u skladu s.


Securing and Optimizing Your App with Google Play App Signing (Google I/O '17)
Podaci koje Google prikuplja i način na koji ih upotrebljava ovisi o vašoj upotrebi naših usluga i načinu na koji upravljate kontrolama privatnosti. Naše su usluge veoma raznolike pa se ponekad mogu primjenjivati dodatne odredbe i zahtjevi za proizvod uključujući dobne zahtjeve. Cijene i dostupnost svih sadržaja prikazanih na Google Playu mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku prije kupnje. Odgovornost za naše Usluge Kad je to dopušteno zakonom, Google i njegovi dobavljači i distributeri neće se smatrati odgovornima za gubitak zarade, prihoda ili podataka, financijske gubitke ili neizravne, posebne, posljedične, egzemplarne ili kaznene štete. Prava na jednostrani raskid ugovora za usluge. Ne upotrebljavajte te Usluge na način koji vam odvlači pozornost i sprječava vas u poštivanju prometnih ili sigurnosnih propisa. Aplikacija će se početi preuzimati. U nekim slučajevima podatke zadržavamo na ograničeno vrijeme kada je to potrebno zbog legitimnih poslovnih ili pravnih razloga. Vaš Android telefon ili tablet će se otkriti odmah. Zato Chrome redovito provjerava je li verzija preglednika koju upotrebljavate ažurirana najnovijim sigurnosnim ispravcima, zaštitama od zlonamjernog softvera i obmanjujućih web-lokacija i drugim značajkama.

0 Tovább

Omegle hrvatska

Omegle Français

❤️ Click here: Omegle hrvatska


Članovi koji ne poštuju uvjete koritšenja biti će izbačeni od strane administratora ili moderatora! Maintenant que la transaction est terminée, autant que vous voulez fille Omegle vient.


Et oui, bien sűr, tout est gratuit! Omegle chatroulette Omegle chatroulette, as mentioned, is very popular, but a lot of that this service is not enough.


Omegle Alternative - Peut installer sur le téléphone Pour utiliser les boîtes de chat en ligne, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre ordinateur ou portable.


The best alternatives to Omegle Alternative Video Chat There are various options that you can try out if you want to chat with strangers online. They offer easy to use webcam options where you can randomly talk to strangers instantly. It is one of the most popular sites used by people from all across the world. There are however various alternative chat sites that have evolved along with Omegle that are in no way behind Omegle. Video chat with strangers omegle chat with random strangers video chat If you want to try out the various Omegle Alternative Video Chat options then there are many options. Each of these random chat sites are loaded with various features that you can try out for yourself. TV and various other chat sites What are the features of these chat sites The Omegle Alternative Video Chat options are many as above. They are easy to use and you can easily chat with strangers randomly. People can converse via video, audio, or just plain text. It is one of the best platforms to meet random people and just pick up a conversation with a complete stranger. Each every alternative chat site is safe and easy to try out however all these sites should be used by people above 18 years old. But then, if you are more than 18 years old then this app will be one of the best options for your chatting endeavors. Tags: Omegle Alternative Video Chat options, chat with strangers randomly, alternative chat sites Omegle Video Chat App Meet new people on Omegle Video Chat App talk to strangers random omegle video chat Meet various new people from all across the world and have fun talking to random interlocutors, and enjoy your time with the cam to cam Random Omegle Video Chat App. Whether you are nearby or on the other side of the globe, this video chat app is one of the best The best app to keep you on your toes Do you recurrently feel bored when you are travelling by transport to one place from another? Do you feel that your Friday nights are really getting bored and monotonous? The Omegle video chat app is the best app to keep you on your toes. You can use this video chat app and start talking to strangers. What is good about the app are the video filter options where you can chat with people randomly whom you prefer and you can at the same time maintain privacy and at the same time make your conversation exciting as well. This is the best video chat app where you can meet your dream partner as well! What are the features of the Omegle Video Chat App What makes the Omegle Video Chat App all the more interesting are the features that are imbibed in the app. Do not spam invite other sites or channels. It is over 18 years to use the webcam this is a chat from all ages, but webcam usage is restricted. Do not perform sexual or naked activities on a webcam while on a public channel Adult channels available. By following these simple rules, we can experience a pleasant atmosphere for everyone.


OMEGLE ZEZANJE SPRDAMO SVE REDOM +18
Ako prestanete vježbati, vaši mišići atrofiraju ma koliko ste prije naporno vježbali. L'opération de recherche sur les procédures d'appel au hasard est bien défini. Partager plus chats en ligne sont très populaires parmi les couples, car les options sont plus le chat en ligne que de partager simplement les moments et les incidents de la vie du couple avec le chat, mais avec les applications ou par le logiciel, ils peuvent partager bavarder leur image, Chansons, et des vidéos en direct aussi. Néanmoins, il était vital de rester en contact avec les personnes ou associés qui se trouvaient à une grande distance de vous. But then, if you are more than 18 years old then this app will be one of the best options for your chatting endeavors. The Omegle video chat app is the best app to keep you on your toes. La raison derrière la création de salles de discussion est des discussions sur tous les sujets sous le soleil.

0 Tovább

magliaveja

blogavatar

Phasellus lacinia porta ante, a mollis risus et. ac varius odio. Nunc at est massa. Integer nis gravida libero dui, eget cursus erat iaculis ut. Proin a nisi bibendum, bibendum purus id, ultrices nisi.